ესთეტიკური ცენტრი


ესთეტიკური ცენტრის მართვა სერვის პლუს მიდგომას მოითხოვს, რადგან მომხმარებელი მაღალკვალიფიციურ და სრულყოფილ მომსახურებაზეა ორიენტირებული. ობიექტის პროცესების დაგეგმვისას კი მთავარი ფაქტორს სწორად შერჩეული ესთეტიკური ცენტრის პროგრამა წარმოადგენს, რადგან მიუხედავად პროცედურებზე მიღებული იდეალური შედეგისა, არასწორად დაგეგმილი სერვისები და კომუნიკაცია ნეგატიურ გავლენას ახდენს მომხმარებლების ლოიალურობასა და კმაყოფილებაზე. ეს კი თავის მხრივ უშუალოდ აისახება ბიზნესის განვითარებასა და წარმატებაზე.

MioMedica- ს ესთეტიკური ცენტრის პროგრამის საშუალებით კონტაქტის პირველივე წამიდან მიანიჭეთ სასიამოვნო გამოცდილება და განსაკუთრებულობის შეგრძნება თქვენს მომხმარებელს:

 • მომხმარებელთა ჩაწერის ელექტრონული ჟურნალი
 • ელექტრონული რიგების მართვის სისტემა
 • დაგეგმილი ვიზიტების კალენდარი, პროცესების სწორი დაგეგმარებისათვის
 • დაგეგმილი ვიზიტის SMS შემხსენებელი
 • მომხმარებელთა ბაზა და გაწეული მომსახურების ისტორია
 • სპეციალისტთა სამუშაო განრიგის შედგენა და აღრიცხვა
 • სპეციალისტთა დატვირთულობის ჟურნალი
 • ხელფასების დაგეგმვა და მართვა
 • სერვისების დაგეგმვა და მართვა
 • გაწეული მომსახურების და გადახდის კონტოლი
 • მომსახურების გაწევისას გახარჯული მასალებისა და არსებული ნაშთების კონტროლი
 • სარეალიზაციო პროდუქციის აღრიცხვა და კონტროლი
 • ყოველდღიური სტატისტიკური რეპორტები

აუწყვეთ ფეხი სილამაზის ინდუსტრიის თანამედროვე მოთხოვნებსა და სტანდარტებს, გახადეთ თქვენი ბიზნესი სწრაფი, მოქნილი და ეფექტური.