სტომატოლოგიური კლინიკა


სტომატოლოგია მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებაა, რომელიც არამხოლოდ ჯანმრთელობასთან, არამედ ესთეტიკურ სილამაზესთანაც ასოცირდება. შესაბამისად, პაციენტებისათვის ძალიან დიდი მნიშნველობა აქვს კონტაქტის პირველივე წუთიდან შექმნილ წარმოდგენას კომპანიასა და მომსახურების ხარისხზე. სტომატოლოგიური კლინიკის მართვა და პროცესების დაგეგმვა კი სწორად შერჩეული სტომატოლოგიური კლინიკის პროგრამის გარეშე შეუძლებელია, რადგან მოცემულ მაღალკონკურენტულ სეგმენტში სწრაფი, კვალიფიციური და მოქნილი სერვისი წარმატების მთავარი ფაქტორია.

MioMedica- ს სტომატოლოგიური კლინიკის პროგრამა სწორედ ამ პრინციპების გათვალისწინებითაა შექმნილი და ეფექტური მომსახურების გაწევის არაერთ საშუალებას გთავაზობთ:

 • მომხმარებელთა ჩაწერის ელექტრონული ჟურნალი
 • ელექტრონული რიგების მართვის სისტემა
 • დაგეგმილი ვიზიტების კალენდარი, პროცესების სწორი დაგეგმარებისათვის
 • დაგეგმილი ვიზიტის SMS შემხსენებელი
 • პაციენტთა ბაზა და მკურნალობის ისტორია
 • ექიმთა სამუშაო განრიგის შედგენა და აღრიცხვა
 • ექიმთა დატვირთულობის ჟურნალი
 • ხელფასების დაგეგმვა და მართვა
 • გეგმიური თუ გადაუდებელი შემთხვევების მართვა და აღრიცხვა
 • სერვისების დაგეგმვა და მართვა
 • გაწეული მომსახურების და გადახდის კონტოლი
 • მომსახურების გაწევისას გახარჯული მასალებისა და არსებული ნაშთების კონტროლი
 • სარეალიზაციო პროდუქციის აღრიცხვა და კონტროლი
 • სადაზღვევო კომპანიების პროფილების დამუშავება
 • ყოველდღიური სტატისტიკური რეპორტები

გარდა ზემოაღნიშნული ფუნქციონალისა, სტომატოლოგიური კლინიკის პროგრამა მოიცავს ყოველდღიურ პროცესებთან დაკავშირებული ოპერაციების მართვის სრულ პაკეტს, რაც თქვენს სამუშაო პროცესს ბევრად სწრაფსა და მოქნილს გახდის. სტატისტიკური რეპორტების საშუალებით კი სრულ ინფორმაციას მიიღებთ თქვენი ბიზნესის სხვადასხვა ასპექტის შესახებ.