სილამაზის სალონი


სილამაზის სალონის მართვა ყოველდღიურად რთულდება, რისი მიზეზიც მომსახურების სფეროსადმი გაზრდილი სტანდარტები და მოთხოვნებია. შესაბამისად, კონკურენტუნარიანობისა და მომხმარებელთა ლოიალობის შესანარჩუნებლად, კომპანიები მუდმივად ვითარდებიან და ამ პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორად შერჩეული სილამაზის სალონის პროგრამაა.

თანამედროვე ბიზნესისათვის ფიზიკური ჟურნალებით ობიექტის მართვა არაეფექტური ხდება და ხშირ შემთხვევაში შეცდომებამდე და მომხმარებლების უკმაყოფილებამდე მივყავართ. ამასთანავე, რთულია ბიზნესის მდგომარეობის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება, რაც შეუძლებელს ხდის პრობლემებზე მყისიერ რეაგირებასა და მათ აღმოფხვრას.

თუ კი თქვენი სალონის მთავარი მახასიათებლები მაღალი ხარისხი და კვალიფიციური მომსახურებაა, შიდა პროცესებიც სწრაფი, მარტივი და მოქნილი უნდა იყოს!

ამაში კი MioMedica- ს სილამაზის სალონის პროგრამა დაგეხმარებათ:

 • მომხმარებელთა ჩაწერის ელექტრონული ჟურნალი
 • ელექტრონული რიგების მართვის სისტემა
 • დაგეგმილი ვიზიტების კალენდარი, პროცესების სწორი დაგეგმარებისათვის
 • დაგეგმილი ვიზიტის SMS შემხსენებელი
 • მომხმარებელთა ბაზა და გაწეული მომსახურების ისტორია
 • სპეციალისტთა სამუშაო განრიგის შედგენა და აღრიცხვა
 • სპეციალისტთა დატვირთულობის ჟურნალი
 • ხელფასების დაგეგმვა და მართვა
 • სერვისების დაგეგმვა და მართვა
 • გაწეული მომსახურების და გადახდის კონტოლი
 • მომსახურების გაწევისას გახარჯული მასალებისა და არსებული ნაშთების კონტროლი
 • სარეალიზაციო პროდუქციის აღრიცხვა და კონტროლი
 • ყოველდღიური სტატისტიკური რეპორტები

ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ბენეფიტების, რომელთა დახმარებითაც თქვენს ბიზნეს-პროცესებს სწრაფსა და ხარისხიანს გახდით - ეს კი პირდაპირ აისახება მომხმარებლების კმაყოფილებაზე. ამასთანავე, გაუმარტივებთ სამუშაო პროცესს თქვენს თანამშრომლებსაც, რომლებიც წარმატებული ბიზნესის მთავარი მამოძრავებელი ძალაა.