სმს შეტყობინებები


პროგრამა საშუალებას იძლევა დაგზავნოთ სმს შეტყობინებები, პაციენტის ჩაწერის თუ ვიზიტის შეხსენების მიზნით.

სმს შეტყობინებების შაბლონების მომზადება
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს მოამზადოს სმს შეტყობინების შაბლონები.
ჩაწერის დასტურისა თუ ცვლილების სმს შეტყობინების გაგზავნა
  როგორც ორგანიზაციისთვის, ასევე პაციენტისთვის მოსახერხებელია ინფორმაციის მიწოდება სმს შეტყობიების სახით.
ვიზიტის შეხსენების ავტომატური შეტყობინება
  ვიზიტამდე პაციენტს ეგზავნება შეტყობინება არსებული ჩაწერის შესახებ.
შესრულებული სერვისებისა და მიღებული თანხის შეტყობინება
  სმს შეტყობინებით პაციენტისთვის ხორციელდება სრული ინფორმაციის მიწოდება მიღებული მომსახურებისა და გადახდილი თანხის შესახებ.