რეგისტრატურა


რეგისტრატურის მოდულის დახმარებით ადმინისტრატორს საშუალება აქვს მართოს პაციენტები, ვიზიტები და სპეციალისტების დატვირთულობა.

დატვირთულობის დიაგრამა
  გრაფიკული დიაგრამის დახმარებით ადმინისტრატორს საშუალება აქვს დაინახოს სპეციალისტების დღის დატვირთულობა.
პაციენტების ჩაწერა
  რეგისტრატურის მოდულის დახმარებით ადმინისტრატორს საშუალება აქვს მარტივად განახორციელოს პაციენტების ჩაწერა მიღებაზე.
ვიზიტების აღრიცხვა
  ადმინისტრატორი მარტივად აღრიცხავს ვიზიტების შესრულების სტატუსებს, როგორიცაა: გაუქმდა, დადასტურებულია მოსვლა, შესრულდა ვიზიტი.
შესრულებული სერვისების აღრიცხვა
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს თითოეულ ვიზიტზე აღრიცხოს შესრულებული სერვისები.
საქონლის რეალიზაცია
  ვიზიტის ოპერაციაში, სერვისებთან ერთად, შესაძლებელია მედიკამენტისა თუ სხვა საქონლის რეალიზაცია.
რიგის მართვა
  მოახდინეთ მომხმარებელთა დისტანცირება, მართეთ რიგები პირდაპირ პროგრამიდან.
თანხის მიღება
  მიღებული თანხების აღრიცხვა ხორციელდება როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებით.
შემოსავლის ორდერის ბეჭდვა
  თანხის მიღების ოპერაციის საფუძველზე შესაძლებელია შემოსავლის ორდერის ამობეჭდვა.
პაციენტების ბაზა
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს დაამატოს ახალი პაციენტი ბაზაში ან სწრაფად მოძებნოს იგი.
დაზღვევა
  ადმინისტრატორს შეუძლია შექმნას კონტრაქტორი სადაზღვევო ორგანიზაციების ჩამონათვალი და მიუთითოს ვიზიტს.