პაციენტის ელექტრონული ბარათი


პაციენტის ელექტრონულ ბარათში ინახება მისი პირადი ინფორმაცია და სამედიცინო ისტორია.

პაციენტის რეკვიზიტები
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს შეიყვანოს პროგრამაში პაციენტის პირადი ინფორმაცია.
პაციენტის ვიზიტების ისტორია
  თითოეული პაციენტის ვიზიტი ინახება მის ისტორიაში.
პაციენტის ჩატარებული სერვისების ისტორია
  პაციენტზე შესაძლებელია მოკვლევა, თუ რა მომსახურებები აქვს მას მიღებული.
მიღებული თანხები
  ადმინისტრატორს შესაძლებლობა აქვს, პაციენტისგან მიღებული თანხები ნახოს როგორც ჯამურად, ასევე დეტალურად და რომელ მომსახურებაზე რამდენი აქვს გადახდილი.
სამედიცინო ფორმები
  პროგრამა იძლევა შესაძლებლობას, ადმინისტრატორმა ამობეჭდოს პაციენტისათვის საჭირო სამედიცინო ფორმები.