ანალიტიკა


შემოსავალი
  შემოსავალი მორგებულია გადახდის ტიპზე. შესაძლებელია როგორც ჯამურად, ასევე დეტალურად ნახოს ადმინისტრატორმა მიღებული თანხები.
ხარჯები
  შესაძლებელია ხარჯების დაჯგუფებული სახით ნახვა და შედარება წინა პერიოდთან.
ხელფასები
  ექიმის გამომუშავებული ხელფასების დათვლა შესაძლებელია როგორც მიღებული თანხის პროცენტული მაჩვენებლით, ასევე თანხობრივად.
ვიზიტები
  მოსახერხებელი დეშბორდების საშუალებით შესაძლებელია თვალი ადევნოთ, თუ როგორ იცვლება ვიზიტების რაოდენობა.
სერვისები
  სერვისების დეშბორდი გიჩვენებთ, თუ რომელი სერვისი არის ყველაზე მოთხოვნადი.
ჩაწერები
  წინასწარი ჩაწერები საშუალებას იძლევა ექიმმა სწორად დაგეგმოს სამუშაო დღე.
სასაქონლო ნაშთები
  სასაქონლო ნაშთების აღრიცხვით მოსახერხებელია მომხმარებლისთის პროდუქციის დროული მიწოდება.
სასაქონლო ბრუნვები
  საქონლის ბრუნვის მიხედვით ადვილი დასადგენია, თუ რომელია ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი.
მასალების გაყიდვები
  მასალების გაყიდვების რეპორტი საშუალებას იძლევა მოვიძიოთ პაციენტმა რა მასალა შეიძინა.
სალაროს წიგნი
  სალაროს წიგნის საშუალებით შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ფულის ბრუნვას.